Pensiynau

Gall ein cynghorwyr eich helpu i edrych ar eich cynlluniau ariannol ar gyfer ymddeol, adolygu eich darpariaeth bresennol a’ch helpu i ddeall eich opsiynau’n well.

Bydd sgwrs anffurfiol gydag un o’n harbenigwyr yn rhoi i chi’r cyngor sydd ei angen arnoch.

Beth am gael sgwrs gydag un o’n harbenigwyr heddiw?

Rydym yn darparu cyngor ariannol diduedd ar gynlluniau Pensiwn Galwedigaethol cyfredol ac sydd wedi eu diogelu, gan gynnwys cynlluniau Pensiwn Cyflog Terfynol (Buddion wedi eu diffinio), Cynlluniau Pensiynau Gweithredol, Pensiynau Hunan-weinyddu Bychain a Chynlluniau Pensiwn Personol gan gynnwys Pensiynau Personol Hunan-fuddsoddi.

Pan fyddwch yn cyrraedd oed ymddeol, mae’n bosib iawn mai’r penderfyniad unigol mwyaf a wnewch o ran eich cynlluniau ariannol fydd penderfynu sut i ddefnyddio’ch arian. Mae amrywiaeth eang o opsiynau ar gael, a gall ein cynllunwyr ariannol ystyried y rhain i gyd a helpu i deilwra’r ateb gorau i gyd-fynd â’ch dyheadau o ran eich ymddeoliad.