Buddsoddiadau

Mae’n bwysig adolygu eich portffolios cynilion a buddsoddiadau yn rheolaidd, i sicrhau eu bod yn dal i ddiwallu eich gofynion ac anghenion. Efallai fod eich nodau ac amcanion buddsoddi wedi newid. Rydym ni’n sicrhau bod eich strategaeth fuddsoddi yn adlewyrchu hyn.

Beth am gael sgwrs gydag un o’n harbenigwyr heddiw?

Efallai y byddwch yn ymddeol cyn hir neu eich bod yn ystyried dechrau cynilo ar gyfer eich ymddeoliad, felly mae’n bosib eich bod eisiau ystyried ail-strwythuro eich portffolio neu roi ychydig mwy ynddo gydag incwm gwario sydd gennych dros ben.

Oherwydd bod cynifer o wahanol fathau o gynlluniau buddsoddi a chynilo ar gael, mae’n gwneud synnwyr eich bod yn ceisio cyngor proffesiynol. Byddwn yn cynghori ar y math priodol o fuddsoddiad ar gyfer eich cynlluniau cyfredol, eich dyheadau ar gyfer y dyfodol a’ch agwedd at risg. Credwn fod angen adolygu pob math o gynilion a buddsoddiadau yn rheolaidd.