Amdanom Ni

Mae 75point3 yn gwmni o gynghorwyr cymwys, ymroddgar a phrofiadol sy’n canolbwyntio ar y cleient ac yn darparu cyngor annibynnol o safon ar fuddsoddiadau, pensiynau, aswiriant bywyd a morgeisi. Rydym yn cynnig ein harbenigedd yn uniongyrchol i gleientiaid unigol a chleientiaid busnes o’n swyddfeydd, sydd wedi’u lleoli ar draws gogledd Cymru. Rydym hefyd yn cynnig ein gwasanaethau drwy gysylltiadau proffesiynol, megis Cyfreithwyr, Gwerthwyr Eiddo, Adeiladwyr a Broceriaid Stoc sydd heb arbenigedd cynllunio ariannol mewnol. Ein nod yw darparu’r gwasanaeth gorau posib er mwyn datblygu perthynas hirdymor â chleientiaid a chysylltiadau proffesiynol.

Statws Siartredig

Mae’r Sefydliad Yswiriant Siartredig (CII) wedi dyfarnu’r teitl anrhydeddus Cynllunwyr Ariannol Siartredig i 75point3. Mae statws siartredig yn deitl arbennig a roddir i gwmnïau sy’n diwallu meini prawf caeth yn ymwneud â phroffesiynoldeb a gallu. Bydd pob Cynlluniwr Ariannol Siartredig yn ymrwymo i God Moeseg ac Ymddygiad y CII i gadarnhau y bydd yn glynu wrth y safonau uchaf o ran arferion proffesiynol wrth gynnal busnes.

Dywed Stephen Jones, Cyfarwyddwr, sydd wedi llwyddo i gael y teitl Cynlluniwr Ariannol Siartredig ar gyfer unigolion, fod ennill statws Cynllunwyr Ariannol Siartredig wedi bod yn garreg filltir i’r cwmni: “Rydyn ni wastad wedi ymfalchïo yn y ffaith ein bod ni’n hynod broffesiynol ym mhopeth a wnawn, ac mae cael cydnabyddiaeth allanol fel hyn yn beth braf iawn. Fel Cynllunwyr Ariannol Siartredig, gallwn ddangos i’n cwsmeriaid ein bod wedi ymrwymo i’r lefelau gwasanaeth uchaf un.”

Nifer fach o gwmnïau sy’n ennill statws Siartredig, felly mae hynny’n dangos ei fod yn ddyfarniad a roddir i’r cwmnïau mwyaf blaenllaw yn unig yn y farchnad cyngor ariannol.